Visar, vårdar och värnar

 

Visar – genom att arrangera olika aktiviteter där vi studerar växter och djur. Vi sköter om Naturens rum, olika Naturstigar på Alby friluftsgård etc.

 

Vårdar – Vi sköter en kulturväxtrabatt och en humlebar på Alby friluftsgård samt stödjer föreningen Dyviks Lövängar i deras arbete samt deltar i den årliga slåttern på Ahlstorp.

 

Värnar – Vi bevakar natur och miljöfrågor i kommunala planer och försöker påverka opinionen och de politiska besluten.