Yttrande

Yttranden 2017

Yttrande över detaljplan för Apelvägen (2017)

Yttrande över detaljplan för Bäverbäcken (2017)

Yttrande samrådsskede Bäverbäcken (2017)