Humlebaren

Humlebar på Alby sept.-09 006

Under 2009 anlade Tyresö Naturskyddsförening en Humlebar på Alby friluftsgård. En humlebar är en rabatt eller område med växter som humlorna tycker om.

Humlebar på Alby sept.-09 005

 

Växterna

De här växterna är planerade att ingå i den anlagda Humlebaren.

Axveronika

Axveronika

Gullviva

Gullviva

 

Humleblomster

Humleblomster

Kungsmynta

Kungsmynta

Luktviol

Luktviol

Prästkrage

Prästkrage

 

Rödblära

Rödblära

Rödklint

Rödklint

Stor blåklocka

Stor blåklocka

Tjärblomster

Tjärblomster

Åkervädd

Åkervädd

Ängsvädd

Ängsvädd